Wie is Leefbaarheid Stramproy?

Leefbaarheid Stramproy heeft als doel speciale doelgroepen binnen de gemeenschap Stramproy extra aandacht of hulpmiddelen te geven zodat de leefomstandigheden en de leefomgeving aangenamer is voor deze doelgroep.

Klik hier voor de statuten van onze stichting.

Klik hier voor het reglement voor de deelnemers.

Klik voor meer informatie over de bus of over ons fietsprogramma hier rechts.


Corana aandacht

Zeker in Coronatijd hebben deze speciale doelgroepen het extra moeilijk. Vandaar ook dat we als Leefbaarheid Stramproy trachten de eenzaamheid aangenamer te maken. Een bloemetje, een puzzel en ook "ein stuks Royer Vlaai" helpt altijd. Ook hebben we de bus en speciale fietsen Coronaproof gemaakt.

En let op..... We gaan iets unieks doen voor jullie. Een groots treffen voor de 65+ van Stramproy. Zodra het weeg mag. Het zonnetje gaat wee schijnen. We staan klaar voor jullie. Op naar "Het Nieuwe Begin"

Zie rechts voor meer info over "Het nieuwe Begin"