Wie is Leefbaarheid Stramproy?

Leefbaarheid Stramproy heeft als doel speciale doelgroepen binnen de gemeenschap Stramproy extra aandacht of hulpmiddelen te geven zodat de leefomstandigheden en de leefomgeving aangenamer is voor deze doelgroep.

Klik hier voor de statuten van onze stichting.

Klik hier voor het reglement voor de deelnemers.